پردیس بحرالعلوم چهارمحال و بختیاری

تدریس دانشجویی انجمن علمی پردیس بحرالعلوم شهرکرد به دانش آموزان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری آموزش در روزهای خانه نشینی به دلیل شیوع بیماری کرونا، تجربه ای است که به همت علی فضایلی دانشجو معلم در حال تحصیل در پردیس بحرالعلوم شهرکرد به دانش آموزان هم منطقه ای خود که به دلیل شیوع بیماری کرونا از نعمت رفتن به مدرسه محروم مانده اند،این سند ماندگارِ از خودگذشتگی معلمانی است که برای آموزش دانش آموزان این سرزمین ساعت ها تلاش می نمایند.


نظرات کاربران