پردیس بحرالعلوم چهارمحال و بختیاری

تحلیل وظیفه شناختی

هدف کتاب حاضر ارائه­ی یک چارچوب برای فهم تحلیل وظیفه­ی شناختی با توجه به شرایط کنونی و ریشه­های تاریخی آن دررشته­های سنتی و جوامع عملگرای در حال ظهور است. طی فصل­های این کتاب ما نشان می­دهیم که چگونه تحلیل وظیفه­ی شناختی تبدیل به چیزی شده که امروزه وجود دارد. ما نشان می­دهیم که بسیاری از روش­های تحلیل وظیفه­ی شناختی از کجا ظهور کرده­اند و میل دارند که به کجا ختم گردند. ما همچنین به ادغامی از روابط، جفت شدن آن­ها با یکدیگر، تم و اهداف مشترک آن­ها در رشته­های مختلف  اشاره می­کنیمکه به درک مدرن ما از تحلیل وظیفه­ی شناختی کمک کرده است. ما به خصوص در همگرایی بر طراحی سیستم­های اطلاعاتی ازجمله فن­آوری­های هوشمند متمرکز می­شویم.

 

این کتاب به عنوان یک همراه برای کارهای ذهنی یا رهنمودی برای کاربران در تحلیل وظیفه­ی شناختی در نظر گرفته شده است (کندل، کلاین، و هافمن، 2006) که به چیزی بیش از توجه به جزئیات در مورد رفتار واقعی از روش­های تحلیل وظیفه­ی شناختی می­پردازد. این کتاب همچنین می تواند به عنوان یک همدم دیده شود مثل تاریخچه و حوزه­های عوامل انسانی نویل مورای (2005) که در واقع آنتجدید چاپی از برخی از آثار کلاسیک است که در دیدگاه­های مختلف این کتاب ذکر شده و محصور گردیده­اند: از جمله آثار جان آنت، فردریک گیلبرت، دونالد نورمن، ینس راسموسن، دیوید وودز یا مقاله­ی کلاسیک "تحلیل وظیفه­ی انسان و ماشین" توسط آر. بی میلر و دیگران.


نظرات کاربران