پردیس بحرالعلوم چهارمحال و بختیاری

موضوع کتاب صحیفه سجادیه

موضوع کتاب صحیفه سج کتاب صحیفه سجادیه دعا های علی ابن الحسین ترجمه ونگارش جواد فاضل صحیفه کاملا سجادیه را در عرف اهل حال ..زیور ال محمد ص می نامند شامل ۵۴ دعایت که با حمد وستایش خدا شروع میشود ودر زمینه های گوناگون ادعیه دارد .مثل حسن عاقبت .دفع بلا .در حق فرزندان و..


نظرات کاربران